Missie & Visie

ontwikkelen van authentieke mannenkracht

Missie MannenWerk

 

MannenWerk ondersteunt mannen in het ontdekken en ontwikkelen van hun authentieke mannenkracht.

 

MannenWerk is voor mannen die op zoek zijn naar bezinning, bezieling en inspiratie. Het helpt mannen hun innerlijke vuur en oerkracht aan te wakkeren. Het leert mannen dat ze zowel krachtig én sterk als gevoelig én liefdevol kunnen zijn. Het daagt mannen uit om open en kwetsbaar in relaties te zijn. Het laat mannen ervaren dat ze andere mannen nodig hebben om hun leven met passie en daadkracht vorm te kunnen geven. Het geeft mannen een hernieuwd besef van zingeving, waardoor ze hun zwaard weer leren hanteren en hun natuurlijke plek op de troon weer in kunnen nemen.

 

MannenWerk is voor iedere man die bewust en vitaal wil leven en die een waardevolle bijdrage aan een betere wereld wil leveren. 

 

Visie MannenWerk

 

MannenWerk streeft naar een wereld waarin mannen op bewuste, vitale en bezielde wijze hun eigen waardevolle bijdrage leveren.

 

Wij willen dat mannen bewust leven. Dat ze zich bewust zijn van hun natuurlijke talenten en valkuilen en – in verbinding met hun leefomgeving – daar verantwoordelijkheid voor nemen. 

 

Wij willen dat mannen vitaal zijn. Dat ze leven vanuit hun ware mannenkracht en dat ze het leven met passie, plezier en daadkracht moeiteloos vorm kunnen geven.

 

Wij willen dat mannen bezield leven. Dat ze weten wat hun missie is en dat ze geïnspireerd richting geven aan hun heilige taak en dienend zijn aan iets dat groter is dan zijzelf.

 

De wereld heeft behoefte aan mannen die doen wat ze hebben te doen. Vanuit liefde én met daadkracht. Dat is goed voor mannen, maar ook voor hun partners, kinderen en de wereld om hun heen.

Maatschappelijke Waarde van MannenWerk

MannenWerk heeft een maatschappelijke waarde omdat het mannen ondersteunt in hun natuurlijke evolutionaire ontwikkeling. Eeuwenlang was de functie van de man vooral masculien en patriarchisch van aard. Dit heeft de mensheid veel gebracht (welvaart, kennis, technologische ontwikkeling, wetgeving, democratie, etc.), maar ook veel gekost (geweld, onderdrukking, hebzucht, individualisering, materialisering, etc.). De rol van de man heeft er daarnaast voor gezorgd dat onze huidige maatschappij volgens masculiene leefregels is ingericht. Deze inrichting blijkt op dit moment niet meer optimaal te voldoen aan de wensen en de eisen van de hedendaagse complexe en dynamische leefomgeving (disfunctioneren economische en sociale systemen, klimaatverandering, integratievraagstukken, welvaartsverdeling, etc.). Daarnaast leven we nu in een samenleving waarin steeds meer waarde wordt toegekend aan feminiene en matriarchische waarden als dienstbaarheid, tolerantie, liefde, verbinding, empathie, gevoel en samenwerking en waarin de oude ego-georiënteerde masculiene eigenschappen worden afgekeurd. 

 

Dit evolutionaire proces zorgt voor verwarring in de mannelijke psyche. Enerzijds willen mannen trouw blijven aan hun oorspronkelijke natuurlijke kracht en die op een gezonde manier tot uiting brengen. Anderzijds erkennen mannen de waarde en de wensen van de maatschappij om meer empathisch, sensitief, inlevend en dienend te zijn. Het integreren van deze twee uitersten is de taak waar de man van nu voor staat. Dit proces heeft er voor gezorgd dat de hedendaagse man in een soort mistig gebied is terechtgekomen, ergens tussen de oude robuuste krijger en de moderne gevoelige en zachte man. Beide uitersten blijken nog maar deels te voldoen aan de innerlijke drijfveren van de man en het grijze gebied ertussen zorgt wel voor balans en sociale modelburgers, maar geeft tegelijkertijd weinig voldoening. Vandaar de zoektocht naar een hernieuwde mannelijkheid. Een mannelijkheid waarin zowel de gezonde masculiene als feminiene eigenschappen worden verenigd. En een mannelijkheid waarin de man, vanuit zijn levensvuur, zijn missie kan vormgeven en dienend kan zijn aan de maatschappij. 

 

De zoektocht naar een nieuwe volwassen mannelijke identiteit is niet eenvoudig en het vraagt om een collectieve mannelijke inspanning en een gezonde herintegratie van historisch mannelijke waarden. Vandaar ook het ontstaan van mannengroepen in de jaren negentig. Blijkbaar is dit een proces dat mannen met elkaar hebben aan te gaan. In mannengroepen onderzoeken mannen bovenstaande thema’s en ondergaan ze, net als in vroeger tijden, initiaties, beproevingen en krachtmetingen om hun mannelijkheid te ontwikkelen en inzicht te krijgen in hun roeping. 

 

In het mannenwerk proces wordt daarnaast de waarde van broederschap, krijgerschap, dialoog, mannenkracht en mentorschap duidelijk en leren mannen op bewuste wijze hun levensvuur in te zetten. Mannenkracht krijgt hierdoor richting waardoor het constructief kan worden aangewend en het dienend is aan het vrouwelijke, en dus aan het grotere geheel. In dit proces ervaren mannen een hernieuwd besef van zingeving, waardoor ze hun ‘zwaard’ weer durven te hanteren en hun Koningschap weer durven op te nemen. Ditmaal niet uit eigen belang, of in het belang van de stam, maar in het belang van de samenleving als geheel.